BIURO RACHUNKOWE
Janicka Anna
O nas
Prowadzimy nowoczesne i w pełni profesjonalnie biuro rachunkowe, współpraca z nami to przede wszystkim doradztwo finansowe , obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa.
Posiadam certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów, który uprawnia mnie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oferujemy następujące usługi księgowe:

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie uproszczonej księgowości podatkowej
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych , PIT-4, VAT-7
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • dokonywanie zapisów w rejestrach dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji dla tego podatku
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dot. zatrudnianych pracowników
 • reprezentowanie Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-4, VAT-7
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności
Sprawozdania i raportowanie
 • sprawozdania finansowe (roczne, miesięczne)
 • sprawozdania urzędowe
Zeznania roczne i deklaracje
 • PIT-16 – karta podatkowa
 • PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany
 • PIT-36 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • PIT-37 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
Prowadzenie dokumentacji kadrowej:
 • kompletowanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (umowy o pracę, angaże związane z przeszeregowaniami, zmianami wynagrodzeń, zmianami organizacyjnymi, itp.)
 • przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, przekazywanie informacji w tym zakresie zainteresowanym
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich elektronicznie do właściwych urzędów
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP i ZUS
 • ewidencja i spis urlopów pracowniczych, raporty urlopowe standardowe (wymiar, zaległy, wykorzystanie, pozostało)
 • konsultacje w zakresie kodeksu pracy; ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; rozliczania pracowników; tryb zatrudniania i zwalniania pracowników
Prowadzenie dokumentacji płacowej:
 • obliczanie w oparciu o dostarczone przez Klienta dane, wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wydruk list płac (wynagrodzeń)
 • obsługa bezosobowego funduszu płac - lista umów zlecenie i o dzieło
 • rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wysyłka przekazem elektronicznym, dokumentacji rozliczeniowej ZUS takiej jak DRA, za pomocą programu PŁATNIK
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń, oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców
 • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przekazywanie informacji o wysokości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
 • obsługa kontroli z PIP, ZUS, US oraz dostarczaniem w jej toku stosownych danych i udzielaniem wyjaśnień
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach lub przesyłanie informacji niezbędnych do przygotowania takich zaświadczeń

Prowadzenie dokumentacji dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej:

 • zeznania w podatku dochodowym (PIT-36 (rozliczenie z pracy za granicą), PIT 37, PIT 38, PIT 39
 • wypełniamy wnioski o zwrot VAT osobom fizycznym, które poniosły wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1)


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

 
O nasKontakt z nami